Beloningsbeleid — Night of a 1000 Strings // Dutch Harp Festival 2024

Beloningsbeleid

Sinds de oprichting van het Dutch Harp Festival proberen we te zorgen voor een zo eerlijk mogelijke beloning van iedereen die bij ons festival betrokken is. We onderscheiden daarbij een aantal verschillende groepen:

Artiesten
Het Dutch Harp Festival sluit aan bij de sectie Uitvoerende Kunstenaars (muzikanten) van de Sena, dat de rechten van muzikanten en muziekproducenten regelt. De gagenorm die door ons gehanteerd wordt is vanaf 2024 € 320 per muzikant per concert. Dit wil overigens uiteraard nog niet zeggen dat een dergelijke minimale gage recht doet aan de inspanning die een individuele artiest moet leveren om een optreden (doorgaans 45 minuten) op ons festival te kunnen verzorgen. De kern is daarom voor ons respect voor artiesten en een beloning die aansluit bij de (vaak enorme) inspanningen die zij moeten doen om tot hun podiumpresentatie te komen.

Medewerkers (zzp’ers) op gebied van productie, marketing en PR
We nemen voor ons beloningsbeleid de cao voor Nederlandse Poppodia en -Festivals als uitgangspunt. Onze medewerkers vallen dan in een salarisschaal 4 (medewerker productie), 6 (senior medewerker marketing, productieleider), 7 (coördinator publiciteit) of 8 (hoofdproducent). In de bepaling van de afkoopsom die we met ingeschakelde ZZP’ers afspreken, gaan we uit van het uurtarief dat binnen de corresponderende schaal valt.

Bestuur (directie)
Sinds het Dutch Harp Festival van 2018 hebben we, met hulp van structurele subsidie van Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Utrecht, een vaste beloning voor de vier hoofdbestuurders (artistiek en zakelijk leider, concours- en financieel directeur) ingevoerd. In de loop van 2020 is een analyse van de totale urenbesteding gemaakt en is de compensatie getoetst aan de eerder genoemde cao voor Nederlandse Poppodia en -Festival. In combinatie met professionele functieomschrijvingen komen we daarmee ook tot een eerlijke vergoeding.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Stichting Dutch Harp Festival is onbezoldigd.